به گزارش دیارمهر به نقل از منبری ها امام جماعت، مهم‌ترین عضو مدیریتی مسجد است. عملکرد امام جماعت، شخصیت وی وچگونگی برخورد او با جوانان، در ایجاد و کیفیت نگرش جوانان نسبت به دین و مسجد بسیار مؤثر است.

از طرف دیگر اسلام در مسیر انسان‌سازی توجه بسیاری به مسأله جوانی دارد تا جایی که بیشترین تمرکز خود را در سیر إلی الله به روزگار جوانی معطوف می‌دارد و پاک بودن در جوانی را از خصائص پیامبران برمی‌شمرد، لذا شایسته است متولیان امر فرهنگ و دین امر جذب جوانان را مورد توجه ویژه قرار دهند.

ائمه جماعات مساجد علاوه بر بیان مسایل احکام و اعتقادی که به صورت سخنرانی عمومی در مسجد مطرح می شود؛ بایستی با جوانان به صورت چهره به چهره جلسه داشته باشند و مسائل اجتماعی و اخلاقی را برای آنان بیان کنند.

اما در شهر کلمه با وجود مسجد و خانه عالم، این شهر از وجود امام جماعت محروم میباشند استقبال مردم از مساجد با در نظر گرفتن تعداد مساجد نسبت به جمعیت و حضور نمازگزاران برای نماز جماعت بسیار خوب است ولی نداشتن امام جماعت روحانی دائمی و ثابت اصلاً زیبنده نمی باشد و حضور طلبه ها صرفاً در ماه های محرم و رمضان کافی نیست.

امیرعلی توسلی شهردار کلمه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری منبری ها گفت: شهر کلمه با وجود این که ۶ سال است به شهر تبدیل شده و در حال حاظر مرکز بخش بوشکان می باشد خانه عالم از وجود یک روحانی محرم است.

شهرداری و شورا شهر پیگیری این موضوع می باشد،و گفت: من از سازمان تبلیغات اسلامی و از  اصحاب رسانه درخواست کرد که این موضوع را پیگیری نمایید.