به گزارش بوشکان نیوز، دهقان در گفتگو با اتحادجنوب افزود: ساعت ۳۷: ۱۳ دقیقه روز یکشنبه، یک دستگاه موتور سیکلت با یک دستگاه تریلر در محل میدان شهید گنجی برازجان با هم برخورد کرده که متاسفانه در این تصادف، سر راکب موتور سیکلت بین چرخ های عقب تریلر، گیر کرده و راکب ۳۰ ساله موتور سیکلت در دم جان می دهد.