به گزارش بوشکان نیوز به نقل از ایرنا، غلامرضا حیدری، روز سه شنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر افزود: شرکت نفت این قرارداد را با تعدادی از پژوهشگران یکی از دانشگاه های کشور به مبلغ پنج میلیارد ریال امضا کرد تا وضعیت زیست محیطی منطقه عسلویه را ارزیابی کنند.

وی اضافه کرد: کار به پژوهشگرانی سپرده شد که حتی در منطقه حضور نداشتند.

حیدری بیان کرد: در صورتی که این کار به پژوهشگران استان بوشهر سپرده می شد نیروهای استان بوشهر می توانستند این کار را با اطلاعات کافی، پژوهش میدانی و نیروی انسانی مناسب انجام دهند.

وی بیان کرد: با توجه به امکاناتی که در بخش بهداشت و درمان استان و دانشگاه علوم پزشکی فراهم شده است انتظار می رود شاهد پیشرفت بیشتری در زمینه پژوهش باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر گفت: اگر در شهرستانی مانند کنگان ۲۲ متخصص وجود دارد باید از فرصت وجود این متخصصان برای عرضه پژوهش های مناسب بهره برداری شود.

حیدری اضافه کرد: اعضای هیات علمی باید با توجه به توسعه بیمارستان ها و مراکز پژوهشی تحقیقات کاربردی و در ارتباط با سلامت جامعه ارایه کنند.

وی افزود: نباید به کار تحقیقاتی برای چاپ آن در نشریات اکتفا کرد بلکه پژوهشگران باید به سمت پژوهش های کاربردی حرکت کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهربیان کرد:باافزایش امکانات بیمارستان ها باید هر سال بر تعداد پژوهشگران افزوده شود و این گونه نباشد که هر سال از همین پژوهشگران تقدیر شود و شاهد افزایش پژوهشگران نباشیم.