منبع:روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر