به گزارش بوشکان نیوز؛ کرم دشتیان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: جسد دختری ۲۲ ساله در چاه کشاورزی در شهر بنک شهرستان کنگان کشف شد.

دشتیان با بیان اینکه این دختر ۳۵ روز پیش از خانه متواری شده بود گفت: ۳۵ روز پیش خانواده مقتول با مراجعه به نیروی انتظامی خبر از مفقود شدن فرزندشان دادند.

وی افزود: پلیس با شروع تحقیقات به عموی ۳۳ ساله دختر مشکوک شد و او در بازرسی‌های اولیه اعتراف کرد که برادرزاده‌اش را با تهدید به یکی از مزارع اطراف شهر برده و پس از کتک‌کاری او را در یک چاه کشاورزی عمیق پرتاب کرده است.

فرمانده انتظامی کنگان ابراز داشت: عموی مقتول دلیل قتل برادرزاده‌اش را نافرمانی دختر از خانواده و مشکلات اخلاقی او عنوان کرده است.