به گزارش بوشکان نیوز به نقل از ثلاث؛ کسی از تاریخ سفال سازی در کنگان دقیقا چیزی به خاطر ندارد؛ بنابراین برای بدست آوردن اطلاعات دقیقی ازاین هنر کنگانی ها؛ به ملاقات آقای عبدالله صفایی تنها سفال ساز فعلی کنگان به مره(محل کورهها)رقتم.او گفت نسل اندر نسل کوزه گر بوده اند .گرچه تاریخ دقیقی بیات نکرد اماگفت احتمال داردسابقه اینکار در کنگان به بیش از ۳۰۰ سال پیش برسد.هر وقت در محله کوزه گری گودالی حفر گردد آثار و بقایای سفال در آن دیده می شود.در گذشته بیش از ۲۰ کارگاه کوزه گری وجود داشته که فعلا یکی از آنهاباقی مانده است .از کوزه گران مشهور کنگان در گذشته می توان از استادان بزرگی همچون زایر عبدالله عباسی-صفایی-احمدزاده-صفا -سالمی-ستوده-رنجبر-سفالی وروشن نام برد.

گل مخصوص از تنگه سیلی به کارگاه آورده میشود و پس از خرد کردن گل در حوض مخصوص ریخته وپس از آن بمدت یکروز در آفتاب نگهداشته و پس از آماده سازی کار ساختن آغاز می گردد .ظرف ساخته شده برای مدت چند روز در آفتاب قرار داده شده و سپس به کوره ها انتقال داده می شوند در گذشته چوب و هیزم -خس و خاشاک سوخت کوره ها بود اما در حال حاضر از گازوئیل استفاده می گردد.دیوارهای کوره در سالهای نه چندان دور با گلی اندود می گردید که در برابر گرما مقاومت می کرد اما درحال حاضرآجرهای نسوز از عهده چنین کاری برمی آیند .مهمترین ظروفی که در کارگاههای کوزه گری ساخته می شده و یا می شوند عبارتند از:

۱_ خمره

۲_ قلیان۳_ ظروف که در آنها غذا پحته می شد(باگل مخصوص ساخته می شد)

۴_سر قلیان

۵_حبانه(جهت خنک شدن آّب)

۶_ کوزه

۷ _ حصین(ظرفی که در آن نان می گذاشتند و به قول امروزیها جا نونی بود و ازنان نگهداری میکرد)

۸ _ کوزه برای رفتن به دستشوئی۹ _تنور۱۰_ رجبی۱۱ خوریچه(نودان که آبها به پایین می آورد)

۱۲_ کوزه مخصوص وضو۱۳_ کروه(کوزه کوچک)۱۴_ کسری(مخصوص دستشویی بچه ها)

البته دو نفر دیگر هم بطور پراکنده مشغول سفال سازی هستند.آقای صفائی گفت که در

سالهای آتی احتمال دارد بطور کل این حرفه کنار گذاشته شوددرموقع کار کارگران شعرهای

مخصوصی سر می دانند./منبع:وبلاگ کنگان فرهنگ

عکس / حامد صفایی
کوره-کوزه‌گری-کنگان (1) کوره-کوزه‌گری-کنگان (2) کوره-کوزه‌گری-کنگان (3) کوره-کوزه‌گری-کنگان (4) کوره-کوزه‌گری-کنگان (5) کوره-کوزه‌گری-کنگان (6) کوره-کوزه‌گری-کنگان (7) کوره-کوزه‌گری-کنگان (8) کوره-کوزه‌گری-کنگان (9) کوره-کوزه‌گری-کنگان (10) کوره-کوزه‌گری-کنگان (11) کوره-کوزه‌گری-کنگان (12) کوره-کوزه‌گری-کنگان (13)