بوشکان نیوز: در ماه محرم و صفر، مادرانی که سلامتی و ماندگاری نوزاد خود را می‌خواهند، آن‌ها را به حسینیه یا زیارتگاهی می‌برند، آن‌ها را روی منبر می‌گذارند و مداحان برای سلامتی کودک دعا می‌کنند و شعرهایی می‌خوانند و حضار آمین می‌گویند:

بوآ (بابا) دار… آمین

ننه دار… آمین

کاکا (برادر) دار… آمین

خوشبختی… آمین

موندنی (ماندنی)… آمین

زندنی (زنده ماندنی)… آمین

سلامتی… آمین

و چون نان نشانه‌ی برکت خداوند است، بچه‌ها را با نان می‌پوشانند که این نان معمولاً نان محلی همان شهر است. پس از آن مادر با نان و حلوا از کسانی که در حسینیه حاضرند پذیرایی می‌کند.

همشهری، هفته‌نامه‌ی دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۲۴


منبع:همشهری