به گزارش بوشکان نیوز به نقل از دیارمهر، در جریان اجرای طرح هادی روستایی بر اثر برخورد ماشین های راه سازی  با کابل های زیر زمینی تلفن، ساکنان بخش جنوبی روستا با مشکل قطعی تلفن و به تبع آن اینترنت مواجه شدند.
بنا بر همین گزارش با وجود ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیگیری های مداوم  یک هفته ای اهالی تا کنون این مشکل بر طرف نشده است.