بوشکان نیوز: مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به دبیرسازمان لیگ حرفه‌ای، اعلام کرد قاسم دهنوی حق حضور در مسابقات رسمی را نخواهد داشت.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در نامه‌اش به دبیرسازمان لیگ حرفه‌ای، نوشته است: با توجه به عدم اجرای دادنامه صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون بابت دعوی مطالبه وجه باشگاه سپاهان اصفهان به طرفیت قاسم دهنوی، بازیکن تیم پرسپولیس تهران صادره شده تا زمان کسب رضایت خواهان از جانب قاسم دهنوی، کلیه فعالیت‌های فوتبالی و مرتبط با فوتبال اعم از حضور در مسابقات رسمی و همراهی تیمش، به حالت تعلیق درآمده و این بازیکن حق حضور در مسابقات رسمی را نخواهد داشت.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال