http://zivan.ir/wp-content/uploads/2013/12/th1.jpgبه گزارش بوشکان نیوز به نقل از زیوان؛ در شرایطی که عدم شیوه تغذیه مناسب در جامعه امروز یکی از معضلات اصلی شناخته می‌شود و بسیاری از کار‌شناسان بر این باورند که کودکان با کمبود ریز مغذی‌ها به ویژه کلسیم روبرو هستند لزوم توجه به تغذیه آنان به ویژه شیر یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه کرد.

اما متاسفانه بعد از گذشت ۳ ماه از شروع مدارس توزیع شیر مدارس بر اساس وعده ای که مسئولان آموزش و پرورش داده بودند در موعد مقرر یعنی ۱۶ آذرماه آغاز شد اما این برنامه هنوز مدارس بخش ارم مشمول طرح توزیع شیر را تحت پوشش قرار نداده است و هنوز دانش آموزان مدارس بخش ارم از دریافت سهمیه شیر محرومند .