بوشکان نیوز: وزارت ورزش به زودی شاهد تغییراتی در سطح مدیریتی خواهد بود.

به گزارشبوشکان نیوز به نقل از خبرآنلاین؛ محمود گودرزی وزیر ورزش به زودی تغییراتی در سطح مدیران وزارت ورزش ایجاد خواهد کرد. قرار است او امیر خادم را به عنوان معاون پارلمانی وزارتخانه منصوب کند. همچنین کیومرث هاشمی معاون ورزشی وزیر خواهد شد. باقرزاده رئیس حوزه وزارتی می‌شود و نصرالله سجادی که معاون ورزش قهرمانی وزارتخانه است، از بدنه وزارت ورزش جدا می‌شود تا به دانشگاه برگردد و به تدریس ادامه دهد.