بوشکان نیوز: در بخش تاریخ بوشکان، همیشه دست به دامان نقل قول های ریش سفیدان بوده ایم و بجز این، اطلاعات موثقی در دسترس نداشتیم. گاها این اطلاعات دستخوش تحریف هایی میشد و به مرور زمان تاریخ بوشکان نیز برای نسل جدید مبهم باقی می ماند. کتاب بوشکان در گذر زمان اثری از نوروز نوروزی شهردار بوشکان میباشد. وی در این کتاب سعی برآن نموده است تا تاریخ بوشکان را در قالب کتابی برای همگان زنده نگاه دارد. طبق اظهارات نگارنده، تحقیق و پژوهش برای نگارش این کتاب به مدت سه سال به طول انجامیده است تا اینکه وی سرانجام در پاییز امسال توانست این کتاب را به چاپ اول برساند.

12

در قسمتی از بخش مقدمه این کتاب اینچنین آمده است:

«نگارنده هر چه در این پژوهش پیشتر رفته انگشت تعجب و البته تأسف به دندان بیشتر گزیده که چرا این منطقه باستانی چند هزار ساله که تاریخش از دو هزار و اندی سال پیش تاکنون مشهود و هویداست، به موقع معرفی نگردیده و اطلاعات ما درباره آن ناچیز و بعضا قرین به حدس و گمان شده است. هدف کلی از تألیف، ترسیم دورنمایی از شناخت نامه بوشکان دیروز و امروز برای آشنایی با موضوعاتی است که در گذر زمان ممکن است، دستخوش فراموشی شوند.»

«اگرچه بنده (نگارنده) بسیار راغب بودم تا تاریخ و جغرافیای بخش بوشکان را در قالب کتابی درج نمایم اما به لحاظ وسعت زیاد بخش و تعداد روستاها و آبادی ها از این موضوع صرف نظر و تنها دهستان بوشکان را مورد پژوهش قرار داده ام، امید است که مقبول طبع و رضا افتد.»