بوشکان نیوز: منابع خبری از لو رفتن و انتشار تصویر مربوط به رهبر “جبهه النصره” وابسته به سازمان تروریستی القاعده خبر دادند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العالم؛ اطلاعات ایران تصویر متعلق به ابو محمد الجولانی رهبر جبهه النصره برای سرزمین شام که یکی از شاخه های مرتبط به سازمان تروریستی القاعده در سرزمین شام است منتشر کرد.

براساس منابع خبری هسته عقاب های اطلاعات موفق شدند در یک سری عملیات پیچیده و دقیق اسناد مهمی در رابطه با ابو محمد الجولانی را که رهبر جبهه النصره است و به سازمان تروریستی القاعده وابسته است به دست آورد.

براساس اطلاعات به دست آمده از این منابع خبری: اسناد به دست آمده اخیرا و بعد از دستگیری چند تن از افراد وابسته به این جبهه که از فرماندهان دولت اسلامی در عراق و شام ( داعش ) است به دست آورد.

براساس این اطلاعات دستگیر شدگان اسنادی را در خصوص الجولانی ارائه دادند، در این اسناد و اطلاعات شماری از نامه های دست نویس به دست خط الجولانی وتصاویر مربوط به وی و همچنین نحواه سازماندهی این جبهه و نام و مشخصات فرماندهان آن به دست آمده است.

این اسناد همچنین در باره ماهیت واقعی الجولانی که سوری الاصل است و به عنوان نسل جدید اعضای القاعده به شمار می آید اطلاعات ارزشمندی دارد، فرماندهان دستگیر شده جبهه النصره فاش کردند الجولانی تمام اقدامات را با نوشته هایی که به دست خط خود وی است منتقل و منعکس می کند.

براساس نامه های به دست آمده از الجولانی این اسناد فاش می کنند، وی از نظر گرایش و عقیده با دیگر رهبران سازمان تروریستی القاعده تفاوتی ندارد، وی همواره عملیات تروریستی خود را برضد کسانی که به تشخیص خودش مخالف گرایش های وی و سازمان القاعده هستند سازماندهی می کند و این عملیات دشمنانش را در سوریه و عراق و دیگر اتباع خارجی را در بر می گیرند، و وی به هدف قرار دادن شیعیانی که آنها را “رافضی” می داند ایمان کامل دارد.

براساس یکی از نامه های دست نویس متعلق به الجولانی وی همواره از آن چه سازمانش با آن مواجه بوده سخت رنج می برد ووی رقابت های درون جناحی در سازمانش را یکی از مهمترین مشکاتش دانسته است، البته وی در این زمینه به نبود اعتماد بین نیروهایش هم اذعان کرده است و حتی به خیانت ها هم اشاره کرده است.

ژوی در یکی از این نامه ها حتی اسامی برخی از خائنان به جبهه النصره هم اشاره کرده و به نقاط ضعف جبهه النصره در داخل خاک سوریه پرداخته است.