به گزارش بوشکان نیوز به نقل از ایسنا؛ محمد هاشمی در حاشیه مراسم ختم مادر وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا زمانی برای سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان تعیین شده است؟ گفت: خیر، زمانی تعیین نشده است.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصل سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان قطعی است؟ گفت: من نگفتم که سفر قطعی شده است یا خیر. صرفا گفتم که زمانی برای سفر به عربستان تعیین نشده است.