آقای مختار فیاض طی یادداشتی در خصوص واقعه سرنگونی هواپیمای انگلیسی در روستای خون در جریان جنگ جهانی اول، اظهاراتی را بیان نمود و ادعا نمود که سرنگونی هواپیما توسط شخصی به نام عیوض ارغونی انجام گرفته است (اینجا). یکی از خوانندگان بوشکان نیوز در همین خصوص اینچنین نوشت:

 

zangene goseph : باسلام جا دارد از جناب آقای فیاض که در خصوص واقعه سرنگونی هواپیمای انگلیسی در روستای خون واقعیت امر را بیان نمودند تشکر نمایم البته افرادی که نظر دیگر ی در این خصوص دارند به نقل قول از افراد مسن این روستا بیان می کنند درست است علی جمعه اصلا اهل روستای خون نبوده است حالا شاید در کشتن خلبان نقش داشته است ولی سرنگونی هواپیما توسط عیوض ارغونی صورت گرفته است و این مایه افتخار است این دلیری و شجاعت مردم روستای خون و منطقه بوشکان را می رساند