به گزارش بوشکان نیوز، شهرداری بوشکان در راستای اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان باقر العلوم با ساکنین این خیابان تشکیل جلسه داد. شهردار ضمن تقدیر وسپاس از حضور ساکنین، خواستار همکاری و مساعدت با شهرداری گردید. همه اهالی قول مساعد دادند که نهایت مساعدت را انجام دهند، وهر جا که نیاز به توسعه دارد اهالی عقب نشینی اراضی و املاک خود را انجام بدهند.

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0193.jpg

منبع: شهرداری بوشکان