بوشکان نیوز: نشریه اقتصادی مید در گزارشی از بهره برداری قطر از میدان پارس جنوبی که بین این کشور و ایران مشترک است نوشت: میدان شمالی(در ایران پارس جنوبی نامیده شده است) در سال ۱۹۷۱ کشف شد و در سال ۱۹۹۱ نخستین بار برداشت گاز از این میدان آغاز شد.

قطر در اواخر سال ۱۹۹۶ برای نخستین بار اقدام به صادرات گاز تولیدی میدان شمالی کرد. گاز تولیدی این میدان با تشکیل شرکت گاز مایع قطر به ال ان جی تبدیل شد و محموله های ال ان جی به خارج صادر شد.
http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920218094123982491393.jpg
این گزارش افزود: برداشت قطر از میدان شمالی از سال ۲۰۰۰ رشد قابل توجهی داشته است. این کار به همراه سرمایه گذاری گسترده در بخش تولید ال ان جی انجام شده است.

قطر در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۵۷ میلیارد مترمکعب گاز از میدان گازی مشترک با ایران برداشت کرده است. مید پیش بینی کرده است تولید گاز قطر از این میدان مشترک با ایران تا سال ۲۰۱۵ بیش از ۵۰ درصد رشد کند و به ۲۳۷ میلیارد مترمکعب در سال برسد.

بر اساس این گزارش برداشت قطر از میدان شمالی طی ۱۸ سال گذشته ۱۵ برابر شده است. قطر در سال ۱۹۹۵ تنها حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از این میدان برداشت می کرد.

برخی منابع میزان برداشت ایران از میدان گازی مشترک با قطر در سال ۲۰۱۲ را یک سوم این کشور یعنی کمتر از ۶۰ میلیارد مترمکعب برآورد کرده اند.