دیدار و دست بوسی رئیس جمهور از مادر در شب شهادت امام رضا(ع)