یک سایت خبری، سندی را منتشر کرده که بر اساس آن، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مسئول فنی یک داروخانه تذکر جالبی داده است.

این سند را انصاف‌نیوز منتشر کرده است.

تذکر مکتوب درباره وضعیت سبیل!