عکس های بابک زنجانی در کنار سیاسیون، هنرمندان و . . .

 


تخته بازی با علی دایی


دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان


مصاحبه با شبکه پرس.تی.وی صداوسیما

زنجانی در کنار دوست و بچه محل قدیمی !

بابک زنجانی در کنار ناصر ملک مطیعی!