imagesبوشکان نیوز: مه گرفتگی شدید در برخی از مسیرهای جاده ای بخش بوشکان، مشکلاتی را برای عبور و مرور وسایل نقلیه ایجاد نموده است. این مه گرفتگی در ساعات آغازین روز به حدی است که به زحمت تا چند متری روبرو قابل رؤیت میباشد.

 

این مه گرفتگی عمدتا در مسیر جاده ای شهر کلمه تا تونل پیامبر اعظم میباشد و از تونل تا شهر اهرم از مه گرفتگی خبری نیست با در نظر گرفتن همین موضوع خودروهایی که از مسیر اهرم به تونل وارد میشوند، در هنگام خروج ناگهان با مه گرفتگی شدید و کاهش دید مواجه میشوند و با توجه به اینکه این خودروها اکثرا دارای سرعت بالایی میباشند ممکن است باعث بروز حوادثی ناگوار گردد.

 

بعلت پرتردد بودن مسیر جاده ای کلمه – فاریاب و بخصوص در منطقه سه راهی قبل از تونل، رعایت احتیاط از سوی رانندگان امری ضروریست. به رانندگان توصیه میشود که در این مسیرها با سرعت پائین حرکت کنند و از چراغ مه شکن استفاده نمایند.