به گزارش بوشکان نیوز به نقل از خلیج فارس؛ اجرای لیان تحت عنوان شب هنر ایرانی با همکاری «فستیوال هنر ایران» و «کنسرت هاوس» در تاریخ ۲۸ دسامبر برای علاقمندان به روی صحنه رفت که سومین اجرای گروه لیان در سوئد بود و آکا صفوی، حسین سنگسر، مرتضی پالیزدان، محمود بردک نیا، حمید اکبری و هادی منوچهری در کنار محسن شریفیان به عنوان اعضای گروه، موسیقی بوشهر را به مخاطبین معرفی کردند.

در ادامه می توانید تصاویر کنسرت گروه لیان در سوئد را به روایت موسیقی ایرانیان دنبال کنید:

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-10.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-1.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-6.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-15.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-4.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-7.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-14.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-3.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-8.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-12.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-13.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-9.jpg

http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/01/lian-band-11.jpg