در حاشیه لو رفتن فاکتور یک میلیونی قلیان برای تیم ملی امید!/ کارتون: رضا باقری