بوشکان نیوز: کارشناسان ناسا نام این عکس را که شبیه دست است ” دست خدا” گذاشته اند.

تصویر شبیه به دست، ناشی از ابرهای غول پیکر از گرد و غبار و گاز های متصاعد در اثر انفجار است.

منبع: عصرایران