بوشکان نیوز: عکسی که می بینید در زمستان ۱۳۶۴ در روستای “دوراهک” (امروز شهری است واقع در ۱۹۰ کیلومتری جنوب “بوشهر”)، گرفته شده است. پیکر دو تن از جوانان این منطقه که در عملیات “والفجر۸” به شهادت رسیده اند، برای تشییع و تدفین، به زادگاهشان بازگشته است. جالب این که این دو عزیز، با هم “پسرعمو” و هم سن هستند و به فاصله یک روز از یکدیگر به شهادت رسیده اند.

“قاسم دوراهکی”(متولد۱۳۴۷) در تاریخ ۲۸ بهمن و  “موسی دوراهکی”( متولد ۱۳۴۷) در ۲۷ بهمن به شهادت رسیده اند.
شادی ارواح بلندشان، صلوات

منبع: جهان