بوشکان نیوز: در این تصویر رئیس‌جمهور را در میان مردم خوزستان مشاهده می‌کنید.

به گزارش فارس، در این تصویر حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان را در حالی مشاهده می‌کنید که محافظان رئیس‌جمهور برای محافظت از وی از «کیف‌های ضدگلوله» معروف استفاده کرده‌اند.