بوشکان نیوز: الهام امین‌زاده درباره آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید، گفت که شب گذشته، جلسه‌ای با اساتید و نخبگان حقوق در حوزه قانون اساسی داشته است.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه در این جلسه بحث حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت، خاطر نشان کرد که در روزهای آتی جزئیات این نشست را اعلام خواهد کرد.