بوشکان نیوز: محمد نهاوندیان در پاسخ به سئوالی درباره اینکه مهمترین تغییر سفرهای استانی دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته چه خواهد بود و طرح پایش و پویشی که برای اولین بار از سوی جنابعالی مطرح شد قرار است چه اهدافی را دنبال کند اظهار کرد: شما دیدید که نخستین نکته ای که آقای رئیس جمهور بر آن تاکید کردند تامین فضا و حمایت لازم برای سرسبز شدن استان خوزستان با استفاده از ظرفیت و سرمایه عظیم کشاورزی در این استان بود و در واقع این معنای اصلی اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی رشد پایدار با تکیه بر منابع درآمدی ایران زمین افزود: همه استانها امکانات عظیمی دارند مهم این است که  مزیت های نسبی و رقابتی آنها شناسایی شود تا مورد حمایت قرار گیرند و با کمک خود مردم، این بالقوه ها تبدیل به بالفعل شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: همه ما می توانیم از رشد پایدار حرف بزنیم اما رشد استانها به این معنی نیست که منابع از نقطه ای دیگر به آن استان بیاید و در آنجا تزریق شود بلکه مهم شناسایی منابع و ظرفیت هاست تا ببینیم آن استان در چه زمینه هایی قابلیت رقابت دارد و از این طریق تولید در داخل استانها مورد حمایت قرار گیرد.

نهاوندیان تاکید کرد: البته نکته بسیار مهم در کنار این رشد درون زا و پویش درونی این است که ما پایش هم داشته باشیم یعنی مردم خودشان مراقبت کنند تا وعده هایی که داده شده و می شود سنجیده شود.

وی با بیان اینکه استفاده از منابع در جهت اهداف و بر نامه هایی که اعلام شده باید مرتبا تحت مراقبت و نظارت مردمی قرار گیرد گفت: در این صورت است که می توانیم احساس کنیم تضییع منابع رخ نداده و نخواهد داد.

نهاوندیان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه کارشناسان معتقدند دو دیدگاه متفاوت اقتصادی در دولت وجود دارد که یکی بر پیگیری تجارت و دیگری بر پیگیری صنعت و تولید تاکید دارد گفت: یک دیدگاه در تیم اقتصادی دولت مورد وفاق و پیگیری است و آن هم بسیج همه منابع کشور برای تقویت تولید ملی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تجارت هم لازمه تقویت تولید ملی و حضور این تولید ملی در صحنه اقتصاد جهانی است خاطرنشان کرد:  برای اینکه تولیدمان به کیفیت لازم دست پیدا کند لازم است که در صحنه رقابت جهانی حضور داشته باشیم چرا که تجارت هم یک جاده دو سویه است.

نهاوندیان با بیان اینکه باید با هدف صادراتی زمینه های لازم برای حضور در بازارهای جهانی را فراهم کنیم دیپلماسی آغاز شده در دولت را تحرکی برای بازگشایی بازارهای جهانی خواند.

وی در این خصوص توضیح داد: تحرک دیپلماتیکی که دولت شروع کرده است از یک نظر در واقع بازگشایی برای تولیدگران ملی و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان این سرزمین با استفاده از بازارهای جهانی است.

به گزارش مهر رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این سئوالی که با تکیه بر این رویکرد باید امیدوار باشیم که ایران به زودی به WTOخواهد پیوست تصریح کرد: به هر حال حضور و عضویت در بازارهای جهانی و سازمانهای منطقه ای و بین المللی یکی از ابزارهایی است که در مسیر هدف باید بکار گرفته شود و در حقیقت باید همه ابزارها را در این مسیر بکار بگیریم.