نوروزی: با سلام خدمت مدیریت بوشکان نیوز میخواستم در رابطه با شهردار بوشکان اظهار نظر بکنم فقط خواهش میکنم نظرم را سانسور نکنید و منتشرش کنید تا شهردار و مسئولین ببینند.

شهردار بوشکان از خویشاوندان بنده میباشند اما نسبت به عملکرد ایشان معترض هستم. در بوشکان پارک های زیادی ساخته و در دست احداث دارد پارک هایی که بعضا بی مصرف و بلااستفاده می ماند. در بوشکان نیاز آنچنانی به پارک نداریم زیرا این منطقه پر از مزرعه کشاورزی است و بر سر هر مزرعه میتوان گردش و تفریح نمود که خودش یک نوع پارک تفریحی بشمار می آید. در حال حاضر نیاز اصلی شهر بوشکان، آسفالت نمودن کوچه و خیابان های خاکی است که امان مردم را بریده است. لطفا جناب شهردار و مسئولین مربوطه فکری بحال این مشکل بکنند. ما پارک نمی خواهیم لطف کنید کوچه و خیابان هایمان را آسفالت بکنید.