بوشکان نیوز: به گزارش خبرآنلاین؛در دقیقه بیستم بازی استقلال و پرسپولیس دوباره پیام صادقیان یکی از آن خطاهای معروفش را انجام داد.او در حالی که داشت نقش بر زمین می شد با لگد به شکم سیاوش اکبرپور کوبید تا این حرکتش واکنش تند محمد رضا خلعتبری را به همراه داشته باشد.

محمد رضا که از این کار صادقیان به شدت ناراحت شده بود سرپیام داد و بیداد می کرد که چرا دقت نمی کند و ممکن است با انجام این گونه حرکات از بازی اخراج شود.البته این کار خلعتبری واکنش خود صادقیان را هم به همراه داشت و او هم متقابل سر محمد رضا داد می زد.

صادقیان چند هفته پیش و به دلیل نشان دادن اینگونه خطاها در برنامه نود از بازی با نفت تهران محروم شده بود.