ایمان خوشقدمبه گزارش بوشکان نیوز، ایشان از قسمتهای مختلف خط تولید ،  بهره برداری ، آزمایشگاه و سوخت کارخانه بازدید نمودند.
مسئول روابط عمومی اداره صنعت معدن و تجارت دشتستان از معادن مارل رسی دالکی – مارل آهکی ، آلوویوم و سنگ گچ دشت راهدار نیز بازدید نمودند.
وی با بیان اینکه  روزانه ۳۰۰۰ تن کلینکر در کارخانه سیمان دشتستان تولید میشود بیان داشت : در زمینه صادرات نیز تاکنون به کشورهای عراق و قطر نیز سیمان صادر شده است که با توجه به توانایی کارخانه در تولید سیمان در صورت تقاضا روند صادرات ادامه خواهد داشت.
ایشان اظهار داشتند : سنگ آهن مورد نیاز کارخانه در حال حاضر از شهرستان لار در استان فارس تامین میشود.
ایمان خوشقدم در پایان از مدیرت کارخانه و همچنین آقایان مهندس کوبائی – آبادی – عنایتان – پور شهنه – حسنی – قاسمی – امیری و دیگر مسئولین که در این بازدید همکاری نمودند تقدیر و تشکر کرد.