بوشکان نیوز: مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه اقتصادی انرژی پارس از فعالیت ٢۴ هزار نفر نیرو بومی در شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری نفتی و گازی فعال در منطقه اقتصادی انرژی پارس خبر داد.

به گزارش بوشکان نیوز، عبدالله حاجیانی از اشتغال بیش از ٢٨ هزار نفر نیروی بومی در شرکت های صنعتی استان بوشهر خبر داد و گفت: یکی از موانع موجود برای به کارگیری نیروهای بومی در منطقه عسلویه، کمبود کلاس های آموزشی و مهارت های تخصصی است که خوشبختانه تاکنون با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان بوشهر بیش از سه هزار نفر مهارت های مورد نیاز شرکت های موجود در این منطقه را فراگرفته اند.

وی با یادآوری این که تاکنون اکثر نیروی های آموزش دیده فوق در شرکت های صنعتی موجود استان بوشهر فعال شده اند، گفت: پیش بینی می شود در همکاری با سازمان فنی و حرفه ای استان بوشهر تعداد نیروهای آموزش دیده در رشته های فنی به بیش از ١٠ هزار نفر برسد.

حاجیانی تصریح کرد: هم اکنون تعداد افراد مراجعه کننده به اداره کار و خدمات اشتغال منطقه اقتصادی انرژی پارس برای کاریابی با توجه به افزایش آموزش های فنی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.

بازپس گیری حق و حقوق ١٢ میلیارد تومانی

حاجیانی افزود: پیش بینی می شود امسال میزان بازپس گیری حق و حقوق تضعیف شده کارکنان فعال در منطقه ویژه اقتصادی پارس از سوی شرکت های پیمانکار به بیش از ١٢ میلیارد تومان برسد.

وی با بیان این که بسیاری از پیمانکاران فعال در منطقه ویژه اقتصادی پارس به دلیل ناآگاهی نیروهای خود حق و حقوق آنها را پایمال می کنند، گفت: در سال های ٩٠ و ٩١ به ترتیب ٨ و ١٠ میلیارد تومان از حقوق تضعیف شده کارگران و کارمندان بومی از سوی شرکت های پیمانکاری فعال این منطقه گرفته شده است.

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه اقتصادی انرژی پارس گفت: هم اکنون بیش از ٧٠ درصد از نیروی های شاغل در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی استان بوشهر غیر بومی هستند.

بازگشت امید در میان مردم عسلویه

حاجیانی با اشاره به بهبود روابط ایران با جامعه بین الملل در ماه های گذشته، گفت: جذب شرکت های بین المللی توانمند برای حضور در صنعت نفت ایران امید بسیار زیادی در دل مردم شهرستان عسلویه ایجاد کرده است؛ همچنین با جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکت های توانمند خارجی در کنار شرکت های داخلی در عسلویه در آینده این منطقه نه تنها مشکل بیکاری نخواهد داشت، بلکه مانند گذشته درپی نیروی کار نیز خواهد بود.
منبع:شانا