به گزارش بوشکان نیوز صبح امروز در مسیر جاده اهرم به برازجان یک کامیون واژگون شده، توجه هر راننده ای را به خود جلب می نمود. این کامیون که بار گوجه فرنگی داشت در نرسیده به بنداروز از جاده منحرف و واژگون شده بود. مردم زیادی اطراف این صحنه جمع شده بودند و برخی نیز به جمع آوری گوجه فرنگی های این کامیون مشغول بودند.

CAM00951 CAM00952 CAM00954 CAM00957 CAM00958 CAM00960 CAM00962 CAM00964 CAM00965