بوشکان نیوز: در این مراسم که با حضور آقای جابری معاون پرورشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتستان و خداکرم نوروزی مسئول نمایندگی اموزش و پرورش و  بهروزی مسئول پرورشی نمایندگی دردبیرستان رفعت کلمه برگزار گردید . ابتدا آقای نوروزی از اهمیت شیر در سبد تغذیه دانش آموزان سخنانی  اظهار داشت  وی ذکر کرد با توجه به نیاز مهم بدن به کلسیم از آنان خواست تابا نوشیدن شیرهای خود را هر روز درزنگ شیر با نشاط و شادابی بیشتر در سر کلاسهایی درس حاضر شوند.

 

لازم به ذکر همزمان با این  مراسم در تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه اول  بخش بوشکان نیز توزیع شیر آغاز گردید. در پایان پس ارائه سرودی زیبا دروصف انقلاب  در ماه پیروزی انقلاب توسط دانش آموزان شیر صلا  توسط مسئولین یاد شده در بین دانش آموزان تقسیم و آنان در همان جا شروع به نوشیدن شیر نمودند.

 

منبع: آوای پارسیان