بوشکان نیوز: شخصی که به قتل یک جوان ۲۰ ساله در شهر برازجان متهم بود بعد از محکوم شدن به اعدام ، در پای چوبه دار از سوی اولیای دم مورد بخشش قرار گرفت .

عبدالحسین عبدالهی پدر مقتول هدف خود از عفو قاتل فرزند خود را رضای خدا عنوان کرد، و اظهار داشت: هدف ما از  رضایت دادن به این جوان فقط رضای خدا و قصد ما از این معامله با خداوند بخشنده بوده است.

وی افزود: ما با این کاری که انجام دادیم حال به لحاظ وجدانی، وجدانی راحت تر از گذشته داریم و از این کار خود بسیار خوشحالیم که توانستیم بر هوای نفسمان پیروز شویم و از این کار خود پشیمان نیستیم و احساس رضایت می کنیم.

پدر مقتول حقیقت رضایت به عفو این جوان دادیم را یک جنبه دینی و خدایی دانست و بیان داشت: وقتی  صبح روز اعدام به پای چوبه دار رسیدیم درک کردیم که از اعدام یک جوان چیزی عاید ما نمی شود و نباید حیات را از یک جوان بگیریم و احساس کردیم شاید خدای متعال رحمی به خودمان و از همه مهمتر فرزند عزیزمان در آن دنیا بیاورد و روحش را شاد گرداند.

شایان ذکر است شخص ( م . م ) که در سال ۸۵ در شهر برازجان متهم به قتل دوست خود با سلاح گرم بوده است، بعد از ۷ سال و اینکه به اعدام محکوم شده بود ، سحرگاه  در زندان مرکزی شهر بوشهر از سوی اولیای دم مورد بخشش قرار گرفت تا دوباره به زندگی برگردد.

منبع: گام نیوز