از تاریخ ۰۶/۱۱/۹۲ به مدت پنج روز
روزهای هفته

وضعیت جوی

یکشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و کاهش دید
دوشنبه آسمان صاف تاقسمتی ابری همراه با پدیده مه وگاهی کاهش دید ودرطول روز افزایش ابر
سه شنبه آسمان نیمه ابری‌گاهی‌تمام ابری ودربرخی نقاط شمالی‌استان‌ احتمال بارش پراکنده باران
چهارشنبه آسمان کمی تا نیمه ابری گاهی تمام ابری
پنجشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری
روزهای هفته سمت باد

سرعت باد (کیلومتر در ساعت)

یکشنبه شمال غربی- جنوب غربی ۰۶-۲۸
دوشنبه جنوب غربی- جنوب شرقی ۰۸-۲۸
سه شنبه جنوب شرقی- جنوب غربی ۱۲-۳۶
چهارشنبه جنوب شرقی – جنوب غربی ۱۰-۳۲
پنج شنبه شمال غربی – جنوب غربی ۱۰-۳۰
پیش بینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی استان بوشهر از ساعت ۱۱ امروز تا ۱۱ روز بعد به وقت محلی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با پدیده مه و گاهی کاهش دید  سمت باد  متغیر و از فردا جنوب غربی