بوشکان نیوز: رئیس اورژانس  دشتستان در گفتگو با اتحاد جنوب گفت: جوان کشاورزی که روز گذشته در یکی از مزارع شبانکاره مشغول زراعت بود، به دلایلی نامعلوم مورد حمله یک گروه  ۱۵ نفره قرار می گیرد.

 

دهقان ادامه داد: پدر و پسر کشاورز در مزرعه خود مشغول زراعت بودند و هنگامی که پدر، مزرعه را به قصد منزل ترک می کند، گروهی ۱۵ نفره که در کمین نشسته بودند، فرصت را غنیمت شمرده و به کشاورز  ۲۰ ساله حمله کرده و او را به شدت کتک می زنند.

 

وی افزود: از آنجایی که احتمال تهاجم این گروه چند نفره به درمانگاه شبانکاره وجود داشت، جوان مصدوم را که وضعیت نامساعدی داشت، مستقیماً به بیمارستان برازجان منتقل کردیم.

گفتنی است در حال حاضر وضعیت عمومی این جوان رو به بهبود است اما دلایل حمله به وی مشخص نیست.