بوشکان نیوز: علیرضا دائمی  در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش قیمت آب و برق برای سال ۹۳ قطعی شده است افزود:در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی هستیم تا در خصوص پیشنهاد وزارت نیرو که افزایش نرخ آب و برق در سال آینده افزایش ۳۸ درصدی است، هنوز هیچ رقمی نهایی و قطعی نشده است.

وی با اشاره به اینکه دولت اجازه افزایش ۳۸ درصدی آب و برق را دارد تاکید کرد:تاکنون جلساتی در دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص میزان افزایش نرخ آب و برق مصرفی در سال ۹۳ برگزار شده اما تا امروز هیچ سناریویی نهایی نشده است.

اگر چه افزایش ۳۸ درصدی آب وبرق در قانون آمده است اما افزایش ۳۸ درصدی بهای آب و برق که در قالب بودجه سال ۹۲ مصوب شده بود اجرایی نشده است.

بر این اساس در صورت تصویب و اجرای این عدد قیمت آب به ۴۰۰ تومان در هر مترمکعب و برق به ۶۹ تومان در هر کیلووات می رسد.