بوشکان نیوز: یکی از خوانندگان بوشکان نیوز با نام “نوروزی” با انتقاد از شهردار بوشکان، از وی خواست تا بجای ساخت پارک به آسفالت کردن خیابان ها بپردازد.(اینجا) فردی که خود را علی معرفی نموده است در خصوص این پیام درج شده در ستون “با مسئولیت خوانندگان” توضیحاتی را به شرح زیر ارسال کرد:

 

علی: خواستم در جواب آقای نوروزی عرض کنم اولا: اعتبارات استانداری کد بودجه ای خاص خود را دارد وهر اعتباری باید جای خودش هزینه شود چنین نیست که اعتبار ساخت پارک را در جای دیگری هزینه کرد. ثانیا: اگر قرار باشد مزرعه کشاورزی را یک پارک فرض نماییم پس شهرهای شمالی ایران نباید هیچ پارکی داشته باشند چرا که پارک امکانات خاص خود را می باید داشته باشد. البته نظر حضرتعالی هم مورد احترام است ولی باید صبر وحوصله به خرج داد چرا که کمبود اعتبارت یک معضل اساسی بوده که دامن همه را گرفته انشاء الله این معضل برطرف گردد و شاهد پیشرفت و پویایی شهر عزیزمان بوشکان باشیم.