بوشکان نیوز: این روزها بازار کسب و کار کشاورزان حسابی داغ است. با قطع بارندگی های اخیر در بوشکان، کشاورزان صیفی کار نیز به تکاپو افتاده اند. در بوشکان زمان کاشت صیفی معمولا تا پایان بهمن ماه می باشد و با توجه به محدوده ی زمانی کوتاه مدت جهت کاشت صیفی از فرصت بوجوده آمده نهایت استفاده را می برند.

 

تراکتورها بی وقفه مشغول شخم زدن می باشند و پس از اتمام یک کار با عجله به سراغ کار دیگری می روند. با توجه به اینکه تعداد تراکتورداران این منطقه نسبت به تعداد مزارع کشاورزان انگشت شمارند، اکثر کشاورزان از تراکتورداران تقاضای شخم زدن زمین زراعی خود را می نمایند و بعلت حجم عظیم این درخواست های کشاورزان، برخی مواقع روزهای متمادی سپری می شود تا نوبت به دیگری می رسد.

 

فروشندگان وسایل کشت صیفی نیز حسابی سرشان شلوغ است. این فروشندگان اقدام به تامین انواع مایحتاج مورد نیاز کشاورزان می کنند و این اقدام آنها هم به نفع کشاورزان است و هم به نفع خودشان. به نفع کشاورزان است زیرا دیگر کشاورزان مجبور نیستند برای تامین این وسایل به شهرهای دورتر مراجعه بکنند و به نفع فروشندگان است زیرا در بوشکان مشتری های زیادی دارند و مشتری زیادتر برابر است با کسب سود بیشتر!

البته همیشه این اقدام ها به نفع کشاورز تمام نمی شود زیرا برخی افراد سودجو با آگاهی از استقبال کشاورزان از وسایل کشت صیفی، اقدام به فروش وسایل بی کیفیت و غیر استاندارد نموده که اینکار صدمات جبران ناپذیری به کشاورزان وارد می نماید.