به گزارش بوشکان به مناسبت ایام دهه فجر، مسابقات فوتسال در شهر بوشکان برگزار می گردد. این مسابقات در دو گروه و با حضور تیم های مختلف از بوشکان، شلدان، امامزاده و خون برگزار خواهد گردید. مسئولیت برگزاری این مسابقات را تربیت بدنی پایگاه بسیج امام علی النقی بوشکان برعهده دارد و مکان برگزاری این مسابقات نیز در شهر بوشکان، جنب شهرداری، زمین فوتسال انبار تعاونی می باشد.

شعار این دوره از مسابقات اخلاق، جوانمردی و فرهنگ بسیجی است.

اسامی تیم ها و زمان رویارویی این تیم ها با یکدیگر را در جدول های زیر مشاهده می کنید:

 

 

گروه اول

 

گروه دوم

 

استقلال

 

شاهین

 

امید

 

امامزاده

 

سبزپوشان

 

نوجوانان شاهین

 

ترنادو

 

دهرود

 

سپاهان

 

نامداران شاهین

 

تاریخ برگزاری

بازی اول

بازی دوم

بازی سوم

پنج شنبه ۱۰/۹۲/۱۱

نامداران ش – شاهین

نوجوانان ش – امامزاده

استقلال – سپاهان

جمعه ۹۲/۱۱/۱۱

استقلال – ترنادو

دهرود – نوجوانان ش

امید – سبزپوشان

شنبه ۹۲/۱۱/۱۲

امید – ترنادو

سپاهان – سبزپوشان

نامداران ش – نوجوانان ش

یکشنبه ۹۲/۱۱/۱۳

شاهین – امامزاده

دهرود – نامداران ش

استقلال – سبزپوشان

دوشنبه ۹۲/۱۱/۱۴

امامزاده – نامداران ش

دهرود – شاهین

امید – سپاهان

سه شنبه ۹۲/۱۱/۱۵

دهرود – امامزاده

سپاهان – ترنادو

چهارشنبه ۹۲/۱۱/۱۶

سبزپوشان – ترنادو

شاهین – نوجوانان ش

استقلال – امید

پنج شنبه ۹۲/۱۱/۱۷

نیــــمه نهـایـــی

 

 جمعه ۹۲/۱۱/۱۸

فیــــــــــــــــنـال