ساعت ۲۲ شب گذشته جوان برازجانی در محل سکونت خود، مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت.

این جوان ۲۳ ساله هنگام بازگشت به منزلشان کنار درب خانه شان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که خوشبختانه این تیرها فقط به زانو و پای وی اصابت کرد.

پس از این حادثه، مجرمین از محل متواری شدند و جوان مصدوم به بیمارستان برازجان منتقل شد.
منبع: اتحادجنوب