بوشکان نیوز: مدیرعامل بانک مسکن از طرح پرداخت وام ۶۰ میلیونی برای خرید خانه توسط افرادی که تا کنون اقدام به خرید خانه نکرده اند، خبر داد و گفت: تامین مالی مسکن مهر دوشنبه پیش در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شد.

به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، محمدهاشم بت شکن امروز در نشست خبری  در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح آزمایشی پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی به زوج های جوان (۵۰ میلیون تومان وام به اضافه ۱۰ میلیون تومان جعاله) به افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید واحد مسکونی می کنند، تسری خواهد یافت، افزود: اگر بررسی منابع و مصارف بانک مسکن ما را به این نتیجه برساند که می توانیم وام خرید مسکن زوج های جوان را گسترش دهیم، این طرح به خرید و تامین مسکن افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید واحد مسکونی می کند، تسری می یابد.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار گفت: شورا در این جلسه تصمیم گرفته شد اضافه برداشت‌های بانک مسکن از بانک مرکزی را به یک خط اعتباری ۲۰ ساله با تنفس ۳ ساله تبدیل کند تا شرایط مناسبی برای این بانک به وجود آید.

وی ادامه داد: از محل این خط اعتباری و تنفس ۳ ساله کل پروژه های ناتمام مسکن مهر به اتمام خواهد رسید. بر این اساس ۴۵۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای مسکن مهر تعلق می گیرد و همچنین می توانیم سقف قراردادهای جدیدی به مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال منعقد کنیم.