بوشکان نیوز: نخستین قسط دارایی های ایران پس از توافق ژنو به حساب ایران واریز شد.

به گزارش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معادل ۵۵۰ میلیون دلاردارایی های ایران نزد بانک مرکزی ژاپن از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

مقرر شده است دارایی‌های ایران طبق جدول زمان‌بندی و درهشت قسط به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شودکه قسط اول امروز واریز گردید.