به گزارش بوشکان نیوز، اعتماد گفت وگویی با صادق زیبا کلام درباره اقدام دولت به توزیع سبد کالایی انجام داده است.

 

*هم سیب زمینی‌های دولت احمدی‌نژاد اشتباه بود هم سبد کالایی دولت روحانی، منتها تفاوت آنها در این است که احمدی‌نژاد سیب‌زمینی‌ها را در فصل انتخابات توزیع کرد اما سبد کالایی دولت روحانی و نیتش را که حمایت از اوضاع معیشتی جامعه کم درآمد اعلام کرده است را حمل بر صحت کنیم اما باز هم تاکید می‌کند دولت در حمایت‌های بعدی‌اش برنامه‌ریزی کند تا ماجرا بازهم به این پیچیدگی و هیاهو کشیده نشود. بعد اعلام عمومی کند که مردم بروند و از حمایت دولت برخوردار شوند.

 

*به نظرم، سبد کالای دولت روحانی به‌گونه‌یی همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دولت احمدی‌نژاد است اما با برنامه‌ریزی کمتر و ناپختگی چرا که امروز با خدماتی‌های دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران که کمترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند و می‌دانم کمتر از ۵۰۰ تومان در ماه است صحبت کردم هیچ یک از آنها موفق به دریافت این سبد کالا نشده بودند. فکر می‌کنم سبد کالا یک فکر ناپخته و یک ایده نسنجیده ‌ای بود که دولت با عجله و بدون تدبیر به آن پرداخت، متاسفانه دولت بدون اینکه برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد و افرادی را که قرار است این سبد کالا به آنها تعلق گیرد را شناسایی کند و زحمتی در این باره بکشد اعلام کرد که از فلان روز این سبد حمایتی به فلان جمعیت تعلق می‌گیرد و همین هم سبب شکل‌گیری صف‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها شد.

 

*به عقیده من هر استدلالی که دولتمردان در این باره بیاورند این سبک نامناسب و عجولانه توجیه نمی‌شود چرا که قطعا این امر با شیوه ناقصی در پیش گرفته شد.

 

*در موضوع مشخص سبد کالا بهتر است هر چه زودتر اوضاع را سامان دهد و برای ساماندهی آن بهترین کار این است که این امور را به پیمانکار واگذار کند چرا که با کمال تاسف باید بگویم این معضل یادگار نظام مدیریت اجرایی در دوران احمدی‌نژاد است که امور دولت یازدهم را با نقص جدی روبه‌رو کرده است، به همین دلیل هم روحانی باید جدی باشد و زمانی که می‌بیند زیر مجموعه مدیریتی کشور توان انجام کاری مثل توزیع سبد کالا را ندارد باید برای پیشبرد امورش پیمانکار بگیرد، این راهی که برای توزیع سبد کالا اتخاذ شده ناصحیح است. مدیران باید بیایند بگویند ما عرضه نداریم بروند ببینند سبک و روش دیگر کشور‌ها برای ارائه کمک ‌های حمایتی دولت از وضعیت معیشتی مردم چگونه است و ازآنها الگو بگیرند.