عربستان اسراییلبوشکان نیوز: شبکه تلویزیونی العربیه در گزارشی از سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان در نشست امنیتی مونیخ به حضور وزیر جنگ اسرائیل در این نشست و ترک جلسه از سوی برخی از وزرای عربی پرداخت.

 

به گزارش خبرآنلاین، این شبکه سعودی در گزارش خود گفته است درحالیکه در هنگام سخنرانی وزیر خارجه ایران در نشست مونیخ مسوولان کشورهای عربی جلسه را ترک کردند، وزیر جنگ اسرائیل در جلسه باقی ماند.

 

به گزارش این شبکه تلویزیونی ترکی الفیصل وزیر خارجه عربستان، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه قطر ازجمله مقامات عربی بوده اند که در هنگام سخنرانی ظریف در سالن حضور نداشته اند اما موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل در ردیف جلو در کنار یوکیو امانو مدیرکل آژانس انرژی اتمی و وزیر خارجه سوئد نشسته و جلسه را ترک نکرده است.

 

این شبکه گفته است وزیر جنگ اسرائیل به دقت مسائل مطرح شده در خصوص ایران را دنبال می کرده است.