بوشکان نیوز: از همان زمانی که توزیع سبد کالایی به مردم در دستور کار دولت قرار گرفت واکنش های متفاوتی از سوی مردم بروز پیدا کرد و از همان اوایل مشخص بود که این سبد کالا با حاشیه های زیادی را روبرو خواهد شد. حرف و حدیث ها فراوان بود ولی با این حال بیشتر اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه با چنین عملی موافق بودند. از این قشرهای آسیب پذیر جامعه هم می توان از کشاورزان و عشایر نام برد.

 

کشاورزان و عشایر همچون سایر مردم ابتدا از شنیدن چنین وعده ای شادمان گشتند و امید به تدبیر و اعتدال دولت بستند اما دیری نپایید که جزییات فهرست دریافت کنندگان کالا نیز اعلام گردید و بر اساس اعلام جزئیات سبد کالایی دولت، کشاورزان و عشایر از فهرست دریافت‌کنندگان سبد کالایی دولت جا ماندند! شاید از نظر دولت اینان جزو اقشار غنی جامعه محسوب می شدند!

 

کشاورزان و عشایر به عنوان قشر زحمت‌کش و تولید کننده غذای جامعه محسوب می شوند. گاها برای برداشت محصول خود مجبور به انتظاری چند ماهه می شوند و این ماه ها را بدون اینکه هیچگونه حقوقی برای امرار معاش خود دریافت نمایند، سپری میکنند در آخر هم معلوم نیست که با این اوضاع پرتلاطم بازار، حتما سودی عاید آنها شود.

کسانی که نه بیمه دارند و نه بازنشسته می‌شوند و کار برای آنها تا پایان عمر ادامه دارد. مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارند و سالانه میلیون ها تن محصول را تولید می‌کنند تا دست کشورمان به سوی کشورهای اجنبی دراز نشود. آیا با این تفاسیر شایسته است که از دریافت چنین کمکی هرچند ناچیز محروم شوند؟

 

بدلیل فرهنگ حاکم بر این اقشار تولید کننده و زحمت کش، کمتر کسی است که صدای اعتراض آنان را بشنود با این حال بهتر بود که دولت برای ایجاد انگیزه در بخش تولید، این اقشار را از فهرست دریافت کنندگان سبد کالا حذف نمی‌کرد.