بوشکان نیوز: سایت موسسه مطالعات آمریکا (وابسته به حسین الله کرم) ترجمه ی یادداشتی از فارن پالیسی را منتشر کرده است. در بخشی از این ترجمه آمده است:

 

بحث در مورد ایران بدون وقفه در کاخ سفید با نارضایتی از جنگ طلبانِ کنگره و نمایندگانِ طرفدار جنگ با شکایت از سکوت دولت نسبت به ایران، ادامه دارد. نکته جالب توجه در توافق نامه اخیر، تمایل هر دو طرف جهت تمرکز بر روی نتایج منفی توافقنامه و توجه کمتر به پتانسیل های بالقوه معامله می باشد. نتیجه این کار تحریف و مخدوش نمودن بحث می باشد. اگر ما عواید حاصل از توافقنامه جامع، شامل احتمال یک رابطه کاملا متفاوت با ایران را از دست بدهیم، در آن صورت ارزش واقعی که می شود از راه دیپلماسی به دست آورد را نادیده انگاشته ایم. کسانی که طرفدار دیپلماسی هستند، هشدار می دهند که شکست در رسیدن به یک توافقنامه جامع در نهایت منجر به برنامه نا محدود هسته ای ایران، تضعیف رژیم های موجود و تقویت تندروهای ایرانی خواهد شد و شاید گزینه استفاده از نیروی نظامی، علیرغم اشتباه بودن آن، برای ایالات متحده گریز ناپذیر خواهد شد.

 

آن ها مخالف تحریم های جدید هستند و معتقدند چنین اقدامی گفتگوها را نابود می کند و ایالات متحده را در موقعیت بدتری قرار می دهد. من فکر می کنم آن ها درست می گویند؛ ولی توجه کنید که تمرکز آن ها بر روی موارد منفی و بدی است که در نتیجه از دست رفتن صبر و شکیبایی امریکا و در نتیجه ضربه تندروها ایجاد می گردد. به طور مشابه، کسانی که نیز مخالف دیپلماسی بوده و معتقد به استفاده از زور علیه ایران هستند، هشدار می دهند که ایران از این گفتگوها برای توسعه برنامه هسته ای استفاده می کند و آن ها می ترسند که ایران در نهایت به هر صورتی که شده به بمب هسته ای دست یابد. آن ها وجود یک ایران مسلح به بمب هسته ای را بسیار تهاجمی تر می دانند و معتقدند این روند عواقب بسیار منفی برای دنیا و منطقه دربر خواهد داشت. یک بار دیگر تمرکز خستگی ناپذیری بر روی موارد منفی صورت پذیرفته که نتایجی ترسناک به دنبال دارد که ما ظاهرا برای جلوگیری از آن، باید به آن گونه سیاست ها روی بیاوریم.

 

بنابراین در کوتاه مدت، دو طرف تنها به مضرات این توافق فکر می کنند. خوب، بنابراین مزایای بالقوه یک مذاکره موفق چیست؟ برای قضاوت صحیح در مورد جوانب مثبت و منفی دیپلماسی، نبایستی فقط مضرات آن را در نظر گرفت؛ بلکه مزایای بالقوه آن را نیز باید مورد نظر قرار داد. منظور من فقط محدود کردن برنامه هسته ای ایران نیست، بلکه ایجاد رابطه ای کاملا متفاوت بین ایران و امریکا در مسیری متفاوت از قبل می باشد. چیزی که آیپاک و دیگر لابی ها از آن نگران هستند. ولی جدای از اذیت شدن آیپک و دیگران، فقط در نظر بگیرید که چه عواید بالقوه ای در این معامله وجود خواهد داشت.

 

ترغیب نسل جوان به امریکا

 

چهارم؛ این که اگر شما طرفدار حکومت ایران نیستید، با مهربانی آن را نابود کنید بهتر است تا با کج خلقی مراتب تقویت آن را فراهم آورید. بیش از نیمی از جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و بسیاری از آن ها مشتاق رابطه بهتر با جهان خارج (من جمله ایالات متحده) هستند. راحت تر نمودن سفر ایرانیان به امریکا، فراهم نمودن امکانات ارتقای تحصیلی برای جوانان و مواجه نمودن آن ها با دنیای خارج، موقعیت حاکمان ایران را در وضعیت بسیار دشوار قرار خواهد داد. آیا ما از تحریم کوبا چیزی فرا نگرفته ایم؟ امری که باعث حفظ وی در قدرت در نیم قرن شده است. اگر ما واقعا معتقد به موسیقی هیپ هاپ، تاثیر تکنولوژی هایی مانند اینترنت و موبایل، دموکراسی و آزادی بیان هستیم، اجازه دهیم تا این مسایل تاثیر خود را بر تهران بگذارد. اگر هدف شما ایجا ایران معتدل تر می باشد، این رویکرد به نسبت سیاست اعلام تهدیدات نظامی، منزوی نمودن، اقدامات پنهانی که باعث تحریک احساسات ملی گرایانه ایرانیان شده و توجیه گر سرکوب های تندروها در ایران هست؛ احتمالا کارآمد ترخواهد بود.