بوشکان نیوز: امیر قلعه نویی بعد از دیدار استقلال و ذوب آهن در اصفهان به شدت از عملکرد یکی از مدافعانش انتقاد کرد.

این بازیکن در پاسخ به قلعه نویی گفت: «من برای شما مثل دستمال کاغذی هستم و هر طوری که دوست دارید از من انتقاد می کنید.»
سرمربی استقلال هم خطاب به این بازیکن گفت: «اگر من به تو بازی نمی دادم الان باید در لیگ دو بازی می کردی!»
همین موضوع باعث شد تا این بازیکن در بین همبازیانش به دستمال کاغذی ملقب شود و هر وقت بازیکنان قلعه نویی را دور می بینند این مدافع را با لقب جدیدش صدا می کنند.
 منبع: نامه نیوز