به گزارش بوشکان نیوز اکبر نیک اختر عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات آب بوشکان اظهارداشت: از زمان تحویل فعالیت‌های آبرسانی شهر بوشکان به امور آبفای دشتستان، کارشناسان خبره این امور در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل کم آبی در این شهر اقدام کردند.

وی با بیان اینکه حل مشکل  کمبود آب بوشکان در مدت کمتر از ۴۸ ساعت انجام شد افزود: تا قبل از حل این مشکل مشترکین شهر بوشکان روزانه فقط     ۲ ساعت  امکان برداشت آب از شبکه آبرسانی داشتند که اکنون ضمن برطرف شدن نوبت بندی توزیع، آب بصورت ۲۴ ساعته در اختیار مشترکین آب قرار دارد.

وی اجاره، تجهیز و راه‌اندازی یک حلقه چاه ، نصب یکدستگاه الکتروموتور پمپ ۳۷ کیووات، نصب یکدستگاه تابلو برق، اجرای ۵۰ متر خط انتقال آب از چاه به خط اصلی را از جمله طرحهای اجراء شده برای رفع بی آبی در بوشکان ذکرکرد وگفت: پس از اقدامات یاد شده مشکل کمبود آب در شهر بوشکان برطرف شد بگونه‌ای که مخزن ۲هزار متر مکعبی آن سرشار ازآب شده است./مهر